หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อแป้นพาเลทพลาสติก จำนวน 200 อัน (รร. 1, รร.2 และ รร.3)

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อแป้นพาเลทพลาสติก จำนวน 200 อัน (รร. 1, รร.2 และ รร.3)

..เพิ่มเติม..