หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องขึ้นลำก้นกรอง AIRGER RMS ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องขึ้นลำก้นกรอง AIRGER RMS ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 18 รายการ

..เพิ่มเติม..