หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingร่าง-ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า ชั้น 9 สถานที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง-ประกาศประกวดราคางานซ่อมแซมพื้นดาดฟ้า ชั้น 9 สถานที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ 84 พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..