หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 91 ปี กรมสรรพสามิต

ยสท. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 91 ปี กรมสรรพสามิต

 

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพสามิต เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี โดยมีนางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต (อาคารสโมสรข้าราชการกรมสรรพสามิตเดิม) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..