หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตัดก้านใบยา HAUNI KT2-S 160 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องตัดก้านใบยา HAUNI KT2-S 160 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..