หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผน งานซ่อมแซมระบบดับเพลิงแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-action System) ยสท.

ประกาศเผยแพร่แผน งานซ่อมแซมระบบดับเพลิงแบบชะลอน้ำเข้า (Pre-action System) ยสท.

..เพิ่มเติม..