หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเย็น ห้อง Air Washer No.1, 2, 4 และ 5...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเย็น ห้อง Air Washer No.1, 2, 4 และ 5 ที่อาคารโรงงานหลัก (B-02) ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..