หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกาว HOT MELT ติดซองและแสตมป์ จำนวน 3,500 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกาว HOT MELT ติดซองและแสตมป์ จำนวน 3,500 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..