หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1-3) ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 x 21.95 มิลลิเมตร เมนทอล 7.00 มิลลิกรัม...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1-3) ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 x 21.95 มิลลิเมตร เมนทอล 7.00 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 1,820,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..