หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการ พร้อมด้วย นพ. สุธรรม เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้การต้อนรับ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พลเอกอำนาจ สมประสงค์ และคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนจุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาล โดยทีมผู้บริหารของ ยสท. มีข้อเสนอแนะต่อประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  ได้แก่ 1. จัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนโรงพยาบาลโดยให้ใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในการมุ่งพัฒนาองค์กร มุ่งสู่ความเป็นโรงพยาบาลเพื่อคุณภาพที่ดีของผู้สูงอายุ เนื่องจากมีศูนย์ผ่าตัดข้อเข่าและสะโพกเทียม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Sleep lab คลินิกชะลอวัย ฯลฯ  2. ส่งทีมแพทย์จากการสาธารณสุขมาเปิดคลินิกในและนอกเวลา ซึ่งทีมแพทย์จะมาช่วยเติมเต็มการบริการตรวจรักษาของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประธานและคณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาและประสานการดำเนินงานต่อไป ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

 

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..