หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อกล่องการดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 19,100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/04/66 ลว.10 ก.พ. 2566

ประกวดราคาซื้อกล่องการดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 จำนวน 19,100 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/04/66 ลว.10 ก.พ. 2566

..เพิ่มเติม..