หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์(กระดาษต่อเนื่องขนาด 9"x11" (2 ชั้น) ไม่มีเส้น ฯลฯ 52 กล่อง ) จำนวน 2 รายการ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์(กระดาษต่อเนื่องขนาด 9″x11″ (2 ชั้น) ไม่มีเส้น ฯลฯ 52 กล่อง ) จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ (กระดาษต่อเนื่องขนาด 9″x11″ (2 ชั้น) ไม่มีเส้น ฯลฯ 52 กล่อง ) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้พิมพ์เอกสารในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานฯ และสถานีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..