หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3 งานซื้อน้ำยาเคมีสำหรับป้องกันตะกรันและตะไคร่ของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศ พระนครศรีอยุธยา...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ รร.1,รร.2 และ รร.3 งานซื้อน้ำยาเคมีสำหรับป้องกันตะกรันและตะไคร่ของระบบ Cooling Tower ที่อาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศ พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..