หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 x 21.95 มิลลิเมตร เมนทอล 7.00 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200...

ราคากลาง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 108 x 21.95 มิลลิเมตร เมนทอล 7.00 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 200 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 1,820,800 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..