หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug...

ราคากลาง ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 x 24.4 มิลลิเมตร ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 200,000,000 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..