หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม. จำนวน...

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม. จำนวน 72 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..