หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม....

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. X 3,600 ม. จำนวน 72 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..