หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. X 3,600 ม. จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พี พี ฟิล์ม ขนาด 117 มม. X 3,600 ม. จำนวน 14,400 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..