หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อ Tobacco Flavour 015 จำนวน 60 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1, รร.2, รร.3) ซื้อ Tobacco Flavour 015 จำนวน 60 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..