หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) จำนวน 1,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) จำนวน 1,000 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง

..เพิ่มเติม..