หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ (Overhaul) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 3

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ (Overhaul) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 3

..เพิ่มเติม..