ซื้อ Ribbon LPA Black ขนาด 55 mm x 830 m จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..