หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้จัดการสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัครผู้จัดการสมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพมหานคร

สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครผู้จัดการสมาคมสโมสรฯ ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มกราคม 2566

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด และสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัครได้ทันที

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..