หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..