หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของขวัญในวันคล้ายวันเกิด เพื่อมอบให้ผู้ทรงสิทธิ์ร้านขายส่งยาสูบตามรูปแบบที่ ยสท.กำหนด จำนวน 250 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของขวัญในวันคล้ายวันเกิด เพื่อมอบให้ผู้ทรงสิทธิ์ร้านขายส่งยาสูบตามรูปแบบที่ ยสท.กำหนด จำนวน 250 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..