หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน...

กระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียว ชนิดแผ่น 210 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 31 1/8 นิ้ว ยาว 43 นิ้ว จำนวน 126,000 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..