หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 17 1/2 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 92,000...

ซื้อกระดาษอาร์ตการ์ดมันหน้าเดียวชนิดแผ่น 260 กรัม/ตร.ม. ขนาดกว้าง 17 1/2 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 92,000 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..