หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมติดตั้งและทดสอบชุด Eccentric ของตะแกรงเขย่าทราย (Screen Shaker Item0.18.001) โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมติดตั้งและทดสอบชุด Eccentric ของตะแกรงเขย่าทราย (Screen Shaker Item0.18.001) โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..