หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..