หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กิจกรรมบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..