หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor) (รางล่าง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สัญญาคุณธรรมฯ รายการซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor) (รางล่าง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..