หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด ๑๒๐ x ๒๔.๔ มิลลิเมตร Menthol ๓.๗๕ มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๘๐ มิลลิเมตรมาตรน้ำ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด ๑๒๐ x ๒๔.๔ มิลลิเมตร Menthol ๓.๗๕ มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง ๒๘๐ มิลลิเมตรมาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap ๖,๐๐๐ CU จำนวน ๑๒,๐๐๖,๔๐๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..