หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ Traction Battery จำนวน ๒ รายการ รวม ๔ ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อ Traction Battery จำนวน ๒ รายการ รวม ๔ ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

..เพิ่มเติม..