หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง แบบ รร.1, 2, 3 จ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง แบบ รร.1, 2, 3 จ้างทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในโอกาสต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..