หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ลงนามสัญญาซื้อขายใบยาสูบเวอร์ยิเนียร์ กับบริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ยสท. ลงนามสัญญาซื้อขายใบยาสูบเวอร์ยิเนียร์ กับบริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายใบยาสูบ (ใบยาเวอร์ยิเนีย) กับ บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนายเอกรัตน์  ชโนวรรณะ รองผู้ว่าการด้านการตลาด และ นายวรพล  วงศ์วรรณ นายเดวิด อัลเลน เฮิร์ด พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาฯ ซึ่งการซื้อขายใบยาเวอร์ยิเนียในครั้งนี้ มีน้ำหนักรวมประมาณ 150,000 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 35 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายใบยาสูบในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานที่มีปณิธานเดียวกันในการที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกใบยาสูบไทยให้มีอาชีพเพาะปลูกใบยาสูบที่มั่นคงยั่งยืนสืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาดและฝ่ายใบยา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..