ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

44