หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ยสท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก ตอกย้ำความเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

ยสท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม โครงการจัดซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก ตอกย้ำความเป็นองค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการซื้อเครื่องจักรผลิตยาเส้นขนาดเล็ก (Mini Primary line) กำลังการผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยและผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส แสดงถึงเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของภาครัฐ โดยมีคณะผู้บริหาร ยสท. ผู้แทนคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตจากกรมบัญชีกลาง ผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้สังเกตการณ์ ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องกรองทิพย์ สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบกรุงเทพมหานคร การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..