หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 35 ป้ายของโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 35 ป้ายของโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566  ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมโครงไม้ และติดตั้ง จำนวน 35 ป้าย ของโครงการพัฒนาใบยาสูบอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..