หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

..เพิ่มเติม..