หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2566

..เพิ่มเติม..