หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้าชนิดใช้งานแบบงา Traction Battert 48V. 445Ah/5hr. จำนวน 1 ลูก โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้าชนิดใช้งานแบบงา Traction Battert 48V. 445Ah/5hr. จำนวน 1 ลูก โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..