หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อชุดอ่านผลภาพเอกซเรย์ดิจิตอล สำหรับวินิจฉัยภาพที่มีความละเอียดสูง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้อง (แบบ รร.1,2,3) ซื้อชุดอ่านผลภาพเอกซเรย์ดิจิตอล สำหรับวินิจฉัยภาพที่มีความละเอียดสูง

..เพิ่มเติม..