หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor) (รางล่าง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมชุดท่อลำเลียงกระดาษฝอย (Conveyor) (รางล่าง) จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..เพิ่มเติม..