หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาซื้อถัง Deaerator ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่ 1 โรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อถัง Deaerator ใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำชีวมวล พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับโรงงานแยกก้านและอบใบยาแห่งที่ 1 โรงอบใบยาเด่นชัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..