หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)

หนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.65-ก.ย.65)

..เพิ่มเติม..