หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อรถยกเครื่องยนต์ก๊าซ LPG ชนิดใบหนีบและงายกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. จำนวน 1 คัน

แผนจัดซื้อรถยกเครื่องยนต์ก๊าซ LPG ชนิดใบหนีบและงายกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,500 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. จำนวน 1 คัน

..เพิ่มเติม..