หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงรายไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.65)

ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงรายไตรมาส (ก.ค.-ก.ย.65)

..เพิ่มเติม..