หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Cigarette Paper Size ๔๘ มม. X ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๑,๔๔๐...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนส่ง Cigarette Paper Size ๔๘ มม. X ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๑,๔๔๐ Bobbins (๒๐ Pallets) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..