หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap...

ประกาศราคากลาง – ก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4 มม. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 337,680,000 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..