หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดประมูลให้เช่าที่ดินในกรุงเทพฯ และเชียงราย ขายเอกสารการประมูลตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 65

การยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดประมูลให้เช่าที่ดินในกรุงเทพฯ และเชียงราย ขายเอกสารการประมูลตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ต.ค. 65

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดประมูลให้เช่าที่ดินทำเลศักยภาพสูง ระยะยาว 30 ปี จำนวน 3 แปลง ย่านธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ และเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย กำหนดขายเอกสารการประมูลตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565

ยสท. เปิดธุรกิจใหม่นำอสังหาริมทรัพย์ออกประมูลให้เอกชนเช่าระยะยาว 30 ปี เริ่มโครงการนำร่องใน กรุงเทพฯ และเชียงราย โดยในปี 2565 ได้คัดเลือกที่ดินจำนวน 3 แปลง ได้แก่ แปลง “โกดัง ร.ย.ส. 1” (เดิม)
ถ. เจริญกรุง กรุงเทพฯ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่เศษ เป็นทำเลริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านธุรกิจที่หาได้ยากในปัจจุบัน ส่วนอีก 2 แปลง อยู่ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ “แปลงสถานีใบยาแม่กรณ์ (เดิม)” เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ ย่านธุรกิจการค้าใจกลางเมืองเชียงราย และ “แปลงสถานีใบยาเวียงพาน” อ.แม่สาย จ.เชียงราย เนื้อที่ประมาณ 75 ไร่เศษ ริมถนนพหลโยธิน เป็นที่ดินแปลงขนาดใหญ่ใกล้ด่านการค้าชายแดนแม่สาย

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมการประมูล ติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลที่ดินทั้ง 3 แปลง ได้ที่
กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 0-2229-1816,
098-537-6696 หรือที่ สำนักงานยาสูบเชียงราย ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 0-5371-1623 กำหนดขายเอกสารฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง 14.30 น.

– แปลง “โกดัง ร.ย.ส. 1” (เดิม) ราคาเอกสารฯ ชุดละ 200,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ

– แปลง “สถานีใบยาแม่กรณ์ (เดิม)” และ “สถานีใบยาเวียงพาน” ราคาเอกสารฯ ชุดละ 100,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ณ กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ยสท. สำนักงานใหญ่ คลองเตย กรุงเทพฯ

ยสท. จะพิจารณาผู้ชนะการประมูลจากรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ มูลค่าการลงทุน ผลประโยชน์ตอบแทนที่ จะได้รับและประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนโดยรอบ นอกจากที่ดิน 3 แปลงข้างต้น ยสท. ยังมีที่ดินอีกหลายแปลงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หากนักลงทุนท่านใดสนใจต้องการสอบถามข้อมูล ติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ
โทร. 0-2229-1000 ต่อ 1866, 2328 ติดตามข่าวสารการให้เช่าที่ดินของ ยสท. ได้ที่ www.thaitobacco.or.th   หรือ https://sites.google.com/thaitobacco.or.th/asset/home?authuser=1

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..